அரசாணைகள்

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
GO Ms No53 Collegiate Education Announcement made by the Honamp39ble Chief Minister on 30082022 Sanction of expenditure of Rs12318 crore towards Chief Minister Research fellowship in respect of 60 students in Arts Humanities and Social Science Stream and 60 students in Science Stream for 3years in PhD Programme to encourag equality research inTamil Nadu Orders Issued

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
phone-img whatsapp-img