பார்வை

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) தன்னாட்சி, பக்கச்சார்பற்ற, நல்லொழுக்கமுள்ள, திறமையான மற்றும் அரசாங்கம் எதிர்கொள்ளும் புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ள போதுமானது மற்றும் ஆசிரியர் சமூகத்தின் வளர்ந்து வரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்குப் பதிலளிக்கக்கூடிய ஒரு சேவையை உருவாக்கி வளர்ப்பதை தொடர்ந்து நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

பணி

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் முக்கிய நோக்கம் இலவச, நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான தேர்வினை உறுதி செய்வதாகும். ஆசிரியர் விண்ணப்பதாரர்களின் வெளிப்புற மற்றும் உள்ளார்ந்த திறமைகளைக் கண்டறிவதில், அதன் தேர்வின் முறையைத் தொடர்ந்து புதுப்பிப்பதன் மூலம் அமைப்புகளையும் நடைமுறைகளையும் மேம்படுத்துவதையும் இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது சம்பந்தமாக, வாரியம் நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பின்வருமாறு ஏற்றுக்கொள்கிறது:

·       முழு தேர்வின் செயல்முறையையும் இலக்கமுறை மயமாக்குதல் மற்றும் வலையமைப்பாக்கம் செய்தல்.

·       காலியிடங்களின் அறிவிப்பிலிருந்து முடிவுகளை பதிவேற்றம் செய்ய மின் ஆளுமை ஆதாரங்களைப் பெறுதல்.

·       கணினி அடிப்படையிலான சோதனை.

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img